Οι ιταλιστί καταγραφές εις το 'Βραβίον Παλαιόν τις εκλησίας Αγίας Τριάδος'.