"You cemian qieru": lishi chuangshang yu xushi moshi ("Di scorcio": traumi della storia e schemi narrativi)