Českonslovenská Škoda a budování evropského automobilového průmyslu po roce 1948