Jesus och Descartes i Adolf Fredriks kyrka. En läsning av Sömngångarnätter