Ο συμβολισμός του «ενδύματος» στην Συριακή Θεολογική παράδοση