Iz zabytogo avangarda: ob odnom neizvestnom stichotvorenii I. A. Aksenova (akrostich K. A. Bol’šakovu). Po archivnym materialam OR IMLI RAN