“El púlpit del Pantarca. Eugeni d’Ors glo(s)sador”