Бърлиева, Сл., Ал. Наумов. Мощите на св. Кирил и тяхната прослава през вековете