Święty jako zabójca (na materiale literatury cerkiewnosłowiańskiej Słowian południowych)