Службата на преподобната Филотея Темнишка като отражение на православната духовност през ХІІІ в