Święci Konstantyn-Cyryl i Metody – „dwa mosty Wschód i Zachód łączące”