El 1918 de J. V. Foix. Cent anys d’una data decisiva