El Diari 1918 de J.V. Foix: anys, paranys i (para)textos.