Ludwik Fleck: Style myślowe i fakty . Artykuły i świadectwa