Ko Murobushi Faces Murobushi Kō: A stranger in his home country and in his body= (Kō Murobushi to mukiau Ko Murobushi: Nihon no naka no ihōjin, shintai no naka no ihōjin)