Reflexos de Veneza na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen