Misemono to Hijikata Tatsumi no butō ni okeru ‘miseru’ ‘miru’: Shikaku bunkaron o koete