Noucentisme 2.0: «Palpitacions del temps». De Guerau de Liost a Toldrà