Història i crítica: la literatura catalana vista de lluny