گفتوگو با سيمون كریستوفورتي؛ استاد تاریخ ایران در دانشگاه فوسكاري ونيز در ایتاليا - پهناي فرهنگي آیین های ایرانی از بغداد تا بخارا

CRISTOFORETTI, Simone
2016-01-01

2016
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
irannewspaper24201.pdf

accesso aperto

Descrizione: File pdf
Tipologia: Documento in Post-print
Licenza: Accesso libero (no vincoli)
Dimensione 228.3 kB
Formato Adobe PDF
228.3 kB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in ARCA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10278/3678493
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact