Eugeni d'Ors i la ironia: una aproximació entre filosofia, literatura i vida.