İstanbul Venedik Sarayı Sakinleri Arasında Osmanlı Kültürünün Cazibesi / Il fascino della cultura ottomana tra gli abitanti di Palazzo di Venezia a Istanbul