"Kodai chûkintô no moji no tanjô to hatten: kanji to no hikaku" (Nascita e sviluppo della scrittura nell'antico medio-oriente: un confronto con i kanji)