El debat sobre la modernització: modernisme, noucentisme, avantguarda