Kangaeru tame no nihongo, aruiwa yorokobi no tame no nihongo "Japanese for thinking - and for pleasure"