Ramon Llull, Venècia, Gènova i la Mediterrània. Lliçó inaugural. Acte d'inauguració del curs 2008-2009 dels estudis en llengua catalana a l'exterior