LAMPE, URSKA

LAMPE, URSKA  

Dipartimento di Studi Umanistici  

Mostra records
Risultati 1 - 7 di 7 (tempo di esecuzione: 0.0 secondi).
Titolo Data di pubblicazione Autori Tipo File Abstract
Deportacije iz Julijske krajine v Jugoslavijo, 1945–1954: diplomatski in socialni vidiki 1-gen-2023 Urska Lampe 1.01 Monografia o trattato scientifico -
Learning from mistakes, crossing boundaries. Oral history between Italy and Slovenia 1-gen-2023 Alessandro CasellatoUrška Lampe 2.1 Articolo su rivista -
SOME METHODOLOGICAL REFLECTIONS ON ORAL HISTORY IN THE BORDERLANDS: A SLOVENE-ITALIAN CASE STUDY|ALCUNE RIFLESSIONI METODOLOGICHE SULLA STORIA ORALE NELLE ZONE DI CONFINE: IL CASO DI STUDIO SLOVENO-ITALIANO|NEKAJ METODOLOŠKIH PREMISLEKOV O USTNI ZGODOVINI NA OBMEJNIH OBMOČJIH: SLOVENSKO-ITALIJANSKA ŠTUDIJA PRIMERA 1-gen-2023 Lampe U. 2.1 Articolo su rivista -
Spomin in pozaba v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni: primer taborišča Borovnica v Sloveniji MEMORY AND OBLIVION IN POST-SECOND WORLD WAR YUGOSLAVIA: THE CASE OF THE BOROVNICA CAMP IN SLOVENIA 1-gen-2021 Lampe, U 2.1 Articolo su rivista -
The Repatriation of Italian Prisoners of War from Yugoslavia after the Second World War, 1945–7 1-gen-2022 Lampe U. 2.1 Articolo su rivista -
THE SECRET MISSION OF JOSIP SMODLAKA TO ROME: THE FIRST ATTEMPT AT A DIRECT AGREEMENT BETWEEN YUGOSLAVIA AND ITALY, OCTOBER 1945-JANUARY 1946|LA MISSIONE SEGRETA DI JOSIP SMODLAKA A ROMA: IL PRIMO TENTATIVO DI ACCORDO DIRETTO TRA LA JUGOSLAVIA E L'ITALIA, OTTOBRE 1945-GENNAIO 1946|TAJNA MISIJA JOSIPA SMODLAKE V RIM: PRVI POSKUS NEPOSREDNEGA SPORAZUMA MED JUGOSLAVIJO IN ITALIJO, OKTOBER 1945-JANUAR 1946 1-gen-2022 Lampe U. 2.1 Articolo su rivista -
War-Time Memories and Fairy Tales: The Case Study of Angelo, an Italian World War Two Prisoner of War in Yugoslavia 1-gen-2023 Urska Lampe 2.1 Articolo su rivista -